Kinderen kunnen, net als volwassenen, met problemen te maken krijgen en zorgen hebben waar ze zich zelf geen raad mee weten. Dit kan zich uiten in slaapproblemen, gedragsveranderingen, woede-uitbarstingen, angsten, eetproblemen,…

Een kindercoach kan hen hierbij hulp bieden.

Een kindercoach kan kortdurende doelgerichte en/of richtinggevende hulp bieden aan kinderen en ouders. We wijzen hen de weg en leren hen hun eigen problemen oplossen.

Samen gaan we op pad om hen terug in hun kracht te zetten zodat ze vol zelfvertrouwen en met hun talenten weer verder kunnen.

Een kindercoach werkt oplossingsgericht. Elk kind of elke jongere wordt begeleid op zijn niveau met technieken en werkvormen aangepast aan zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Het antwoord is al in het kind aanwezig, maar heeft daarbij iemand nodig om samen deze antwoorden naar boven te halen.

Voor wie ?

Kinderen van 4 tot 11 jaar en voor jongeren van 12 tot 18 jaar die te maken hebben met:

- Faalangst, zelfvertrouwen, weerbaarheid

- Even niet lekker in je vel zitten

- Pesterijen ( zowel voor gepeste en pester)

- Slaapproblemen

- Stress

- Negatieve gedachten

- Verwerken van echtscheiding

- Verlies en rouw

- Beelddenkers

- Hooggevoeligheid

- Angsten

- Boosheid en driftbuien

- Gedragsproblemen

- Gedragsveranderingen

- Verandering in emoties

- Leerstoornissen

- Concentratieproblemen

- Sociale contacten en vaardigheden

- Zich terug trekken/afsluiten

-"Het gaat niet goed met mij"

-…

Door mijn eigen hooggevoeligheid werk ik vanuit hartsverbinding. Ik voel wat jouw kind nodig heeft en we gaan een traject aan op maat van jouw kind met technieken die bij jouw kind passen.

Tarief: € 65 voor 50-60 min.

Coaching kan ook heel mooi ondersteund worden door de Access Bars of andere bodyprocessen.

Voor meer info, neem gerust vrijblijvend contact op met mij.

Schrijf je in op mijn

Nieuwsbrief