Kinder- & Jongerencoach | ouderbegeleiding | HSP coach

Kinder- & Jongeren coach


Wat is een kinder - , jongerencoach?

Kinderen kunnen, net als volwassenen, met problemen te maken krijgen en zorgen hebben waar ze zich zelf geen raad mee weten. Dit kan zich uiten in slaapproblemen, gedragsveranderingen, woede-uitbarstingen, angsten, eetproblemen,…


Een kindercoach kan hen hierbij hulp bieden.


Een kindercoach is laagdrempelig en kan kortdurende doelgerichte en/of richtinggevende hulp bieden aan kinderen en ouders. We wijzen hen de weg en leren hen hun eigen problemen oplossen.

Samen gaan we op pad om hen terug in hun kracht te zetten zodat ze vol zelfvertrouwen en met hun talenten weer verder kunnen.


Een kindercoach werkt oplossingsgericht. Elk kind of elke jongere wordt begeleid op zijn niveau met technieken en werkvormen aangepast aan zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Het antwoord is al in het kind aanwezig, maar heeft daarbij iemand nodig om samen deze antwoorden naar boven te halen.

Voor wie ?

Voor kinderen van 4 tot 11 jaar

en voor jongeren van 12 tot 16 jaar


Voor kinderen die te maken hebben met :

- Faalangst, zelfvertrouwen, weerbaarheid

- Even niet lekker in je vel zitten

- Pesterijen ( zowel voor gepeste en pester)

- Slaapproblemen

- Stress

- Negatieve gedachten

- Verwerken van echtscheiding

- Verlies en rouw

- Beelddenkers

- Hooggevoeligheid

- Angsten

- Boosheid en driftbuien

- Gedragsproblemen

- Gedragsveranderingen

- Verandering in emoties

- Leerstoornissen

- Concentratieproblemen

- Sociale contacten en vaardigheden

- Zich terug trekken/afsluiten

-"Het gaat niet goed met mij"

-…


Ouder begeleiding


Begeleiding en opvoedingsondersteuning

Ook ouders hebben wel eens een beetje hulp nodig om de dingen op een andere manier te bekijken. Hierbij gaan we samen op pad.

Dit gebeurt in sessies van een uur.


Verbinding ouder - kind

Door onze drukke agenda’s vergeten we regelmatig dat het ook belangrijk is om verbinding te maken met de personen binnen het gezin. Er worden tips gegeven om samen activiteiten te doen met je kinderen waardoor je terug meer in verbinding staat. Dit kunnen hele kleine, maar wel heel dankbare dingen zijn.


Er is ook een sessie ouder – kind mogelijk indien u dit wenst.

Dit zijn sessies van een uur en gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag.HSP Coach


Diepgevoeligheid

Door mijn eigen diepgevoeligheid en die van mijn kinderen ging ik zelf op zoek naar oplossingen en hulpmiddelen om hier mee om te gaan.

Zo volgde ik al een heel traject van waaruit ik andere HSP’ers kan helpen en mee op zoek te gaan naar een gelukkig en liefdevol leven.


Ik volg regelmatig info-avonden en vormingen, lees veel boeken over dit onderwerp. Dit kan gaan over:

- Stressgevoeligheid

- Overprikkeling/oververmoeidheid

- Loslaten

- Positieve/helpende gedachten

- Grenzen stellen/ nee durven zeggen

- Gevoeligheid bij medicatie

- Zelfzorg

- …
Gebruikte technieken

- Gesprek

- Creatieve werkvormen

- Visualisaties

- Werken met verbindingssymbolen

- Relaxatie - en ademhalingsoefeningen  en - technieken

- Yoga

- Kindermassage

- EFT (Emotional Freedom Technics)

- Aromtherapie

- Teken je gesprek

- Talenteninterview

- Tafelopstellingen

- "Verhalen  voor gevoelige oortjes"  van  Wendy Janssens

- "Helende gedichten voor kinderen" van Carola  de Koning

- Spelvormen bv kwaliteitenspel, complimetenspel, 

   deugdenkaarten

- ...Opvoedtips

Soms zie je door het bos de bomen niet meer en kan je als ouder wat hulp gebruiken bij de opvoeding. We gaan samen op zoek naar wat voor u en uw kind werkt.

Begin alvast met te denken hoe het zou zijn wanneer alles vlotter zou verlopen. Dat is al de eerste stap in de goede richting!


Gebruikte technieken

- Visualisaties/meditaties

- EFT

- Ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen

- Creatief tekenen

- Samen op zoek gaan naar therapie of hulpmiddelen met   

   eventuele doorverwijzing.

- Gesprek

- ...


Danielle Coaching - Liefdevol CreatiefJoris De Hozestraat 26, 2300 Turnhout

0497 / 35.08.25

Waar kan je me volgen ?


Naast deze website kan je me steeds volgen op mijn Facebookpagina of via LinkedIn.

© Copyright. All Rights Reserved.